سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید شما خالی است.

تماس با ما

سازمان موجوجم، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ به عنوان ارائه دهنده خدمات خریدهای درون برنامه ای، فروش گیفت کارت و تولید محتوای سرگرمی و بازی آغاز نموده است و اکنون با درک شرایط عرصه مدیریت و آگاهی از لزوم حرکت در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات، رضایت مشتریان و ذی نفعان و بهبود مستمر، با همکاری کارکنان و بر اساس الزامات قانونی و استانداردهای مدیریتی تالش می نماید که به اهداف ذیل دست یابد:

۱-تالش مداوم جهت افزایش میزان رضایت مشتریان

۲ -ارتقاء دانش سازمانی و آگاهی کارکنان جهت توسعه قابلیت های آنان

۳ -افزایش رضایت شغلی پرسنل و نیروهای سازمانی

۴ -توسعه کسب و کارو افزایش اعتبار و برند سازمان

۵- اشاعه مهارت بازی و سرگرمی و کمک به کسب درآمد مخاطبین از این مهارت

کلیه کارکنان سازمان، موارد فوق را درک کرده و خود را موظف به حرکت در راستای آن می دانند و متعهد به اجرای الزامات و خواسته های سیستم مدیریت و موارد فوق الذکر می باشند.

درباره ما
درباره ما
درباره ما

 

 

موجوجم در رسانه ها

درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما