شیوه ی ساخت اکانت ریجن کشور هند در بازی کالاف دیوتی موبایل