نکات ویژه و مهم در هنگام رو به رو شدن با تانک در بازی کالاف دیوتی موبایل