نکاتی بسیار ویژه برای تبدیل شدن به پرو پلیر مولتی پلیر کال اف دیوتی